14 January 2011

wish

seperti mana aku perlukan oksigen untuk bernafas,
selagi itu aku perlukan kamu untuk hidup.